ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TeniszNetKft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.teniszplaza.com weboldalon (a továbbiakban: weboldal)keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerzõdések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.teniszplaza.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldrõl, a Szolgáltató vagy közremûködõje által történik.

Szolgáltató adatai:

•         Név: TeniszNet Kft.

•         Székhely cím: 1083 Budapest, Losonci tér 6. 3em. 4.

•         Ügyfélszolgálat, üzlet címe: 1097 Budapest, Koppány u. 2-4. (Soroksári úti Tesco, TeniszPlaza)

•         Telefonszám: +36 (70) 356 7654

•         Email cím: info@teniszplaza.com

•         Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-876759

•         Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

•         Adószám: 13854830-2-42

•         Bankszámla száma: 10918001-00000033-20760003

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzõdés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerzõdésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

1.2. A webáruházban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az webáruház egyes szolgáltatásai csak regisztráció után vehetõek igénybe.

1.4. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerzõdés jön létre. A szerzõdés írásba foglalt szerzõdésnek minõsül. A szerzõdést a Szolgáltató rögzíti, és a szerzõdéskötés idõpontjától számított 2 (kettõ) évig megõrzi.

1.5. A szerzõdés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Panaszügyintézés helye, módja

•         Cím és postacím: 1097 Budapest, Koppány u. 2-4 (Soroksári úti Tesco, TeniszPlaza üzlet)

•         Telefon: +36 (70) 356 7654

•         E-mail: info@teniszplaza.com

•         Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton, személyesen a TeniszPlaza üzletben (1097 Budapest, Koppány u. 2-4)

•         Telefonos panaszügyintézés idõrendje: munkanapokon: 9:00-20:00

2. Megrendelés – általános rendelkezések

2.1. A megrendeléshez, a szerzõdés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. Amennyiben az Ügyfél regisztrált a webáruházban, adatait megtekintheti és módosíthatja az “Adataim” linkre kattintva. A termékek közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

2.3. Valamely termékek lényeges tulajdonságait, jellemzõit a termékrõl készített képre kattintva elérhetõ adatlapról lehet megismerni, illetve a már megrendelt termékek használati utasítása megtekinthetõ vagy letölthetõ a weboldalról. (www.teniszplaza.com/HU/my_orders.php).
A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegûek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók mûteremben vaku megvilágítással készültek. Mintás anyagoknál elõfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplõ méretben rendelhetõek meg.
A termék vételára a termék méretétõl függõen változhatnak.

2.4. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A webáruházban megrendelhetõ termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezõtlenül nem befolyásolja, azonban a szerzõdés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti idõszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.

2.6 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.7. Megrendelés menete:

2.7.1. A weboldalon kiválasztható, hogy „férfi”, „nõi”, „unisex” részére keres terméket az Ügyfél. Ezt követõen az Ügyfél a szûrõk segítségével navigálhat a márkák,a termékkategóriák és a termékjellemzõk között.

2.7.2. A képekre kattintva érhetõek el a termékek adatlapjai. A kiválasztott adatlapon lehet méretet és színt választani.

2.7.3. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetõség. A termék(ek) méret és – amennyiben azonos termékbõl több darabot kíván az Ügyfél vásárolni – a darabszám beállítását követõen a „kosárba” gombra kattintva helyezhetõ(ek) a kosárba. A kosár a weboldal jobb felsõ részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthetõ meg, ahol a termék egyúttal módosítható és törölhetõ is.

2.7.4. A kosár tartalmának véglegesítését követõen az „általános szerzõdési feltételeket elolvastam és elfogadom” gombra kattintva érhetõ el az Ügyfél adatainak, és az egyes eseti szerzõdési feltételeknek a kitöltésére szolgáló adatlap. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelezõ megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, az Ügyfél telefonszámát, e-mail címét és nemét, továbbá kötelezõ fizetési- és szállítási módot választani. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik kedvezményre jogosító kuponnal és/vagy VIP kártyával, úgy az adatlapon a kupon sorszámának és/vagy a VIP kártya számának megadásával érvényesíthetõ a kedvezmény. Kedvezmény érvényesítésére csak a megrendelés feladásakor van lehetõség. A kedvezmények nem összevonhatóak, egy megrendelés alkalmával vagy csak kupon vagy csak a VIP kedvezmény érvényesíthetõ, kivéve ha a Szolgáltató egyedi promóciókban ezt lehetõvé teszi.

2.7.5. A megrendelés feladásához az adatlap kötelezõen kitöltendõ rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvasta és elfogadja. Ezt követõen a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

3.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezésérõl a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendõ végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részérõl az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minõsül, és e visszaigazolással érvényes szerzõdés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A megrendelés visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Fõként leértékelt, kifutó termékeknél elõfordulhat, hogy a megrendelt termék hiányos vagy sérült, ezért az nem értékesíthetõ. Ez esetben a Szolgáltató a lehetõ legrövidebb idõn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról.

3.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – külön elfogadó e-mailt.

3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre a polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerzõdés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem elõtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetõsége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

4.2. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendõ, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

5. Szállítási feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: futárszolgálat) igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre. A szállítási díj az ország egész területére egységesen bruttó 1.800 Ft*. VIP kártya tulajdonoknak bruttó 30.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási díj igyenes*.
*A nagy térfogatú, vagy túlsúlyos rendelésekre 1.800 Ft+felár szállítási díjat kell fizetni. A felár összege a labda mennyiségétől függően változhat.

Ha egy Ügyféltõl azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetõség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.2. A megrendelt termék(ek) lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem elõre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat a számla ellenében a futárszolgálat kézbesítõjének kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítõje jelenlétében történõ felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenõrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítõje a sérült termék kézbesítésérõl jegyzõkönyvet vesz fel.

5.3. A Szolgáltató által átadott termék(ek) kiszállítását Magyarországon a GLS Hungary futárszolgálat végzi 2-10 munkanapon belül. A Szolgáltató a GLS Hungary futárszolgálat elõzõek szerinti határidõben történõ szállításáért felelõsséget nem vállal. A GLS Hungary futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidõben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez idõben a terméke(ke)t át tudják venni. A GLS Hungary futárszolgálat kézbesítõje az Ügyfél által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni.

6. Fizetési feltételek

Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

•  Utánvétes fizetés (készpénz vagy bankkártya).

•  Online fizetés bankkártyával (Barion)

•  Banki előre utalás

7. Elállás jog

7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

7.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerzõdéstõl indokolás nélkül elállni.

7.3. A Fogyasztó a szerzõdés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

7.4. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza (pl. fehérnemû, fürdõruha).

7.5. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában feltüntetett elérhetõségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán, elektronikus levélben vagy a webáruházon keresztül bejelentkezést követõen a korábbi rendeléseknél.

Az elállási nyilatkozat minta innen letölthetõ. [doc|pdf]

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmû, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenõen legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

A Fogyasztó határidõben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelõen gyakorolta.

7.5.3. Az elállást határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történõ megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történõ megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidõ számítás szempontjából.

7.5.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy az 1.7. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni. A határidõ betartottnak minõsül, ha Fogyasztó a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címre.

Az Ügyfél a megrendelt terméke(ke)t – az elõzõek szerinti határidõn belül, de kizárólag személyesen – a Szolgáltató üzletébe is eljuttathatja.

7.5.5. A termék(ek) Szolgáltató címére történõ visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.5.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a Szolgáltató a korábbi idõpontot veszi figyelembe.

7.5.7. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.5.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A cipõs doboz a termék elválaszthatatlan része és ebbõl kifolyólag nem használható postai csomagolóanyagként, a cipõs doboz sérülése esetén 3.000 Ft értékcsökkenést számítunk fel.

8. Jótállás

8.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan sem a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, sem egyéb jogszabály alapján jótállási kötelezettség nem terheli.

8.2. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

9. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerzõdés esetén a fogyasztónak minõsülõ Ügyfél a termék(ek) átvételének idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerzõdés esetén a jogosult az átvétel idõpontjától számított 1 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerzõdés teljesítésétõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történõ átadást követõen keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

Értelemszerûen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, az Ügyfélszolgálat 14.1 pontban megjelölt címére. A Szolgáltató kizárólag tiszta terméke(ke)t vesz át, a nem tiszta terméke(ke)t visszaküldi az Ügyfélnek.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktõl – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthetõ része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minõsül érvényesítettnek.

9.1.9. Kicserélés vagy elállás esetén az Ügyfél nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerû használat következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerû használat következménye, az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

9.1.10. Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az Ügyfélnél felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlõ igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követõen fizet meg az Ügyfél részére. Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelõ karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követõen keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Ügyfél részére történõ visszaküldésének költségét is) az Ügyfelet terhelik.

9.1.11. Kellékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhetõ. [doc|pdf]

Amennyiben az Ügyfél kellékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A kellékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 14.1. pontban rögzítetteknek megfelelõen, illetve elérhetõségeken terjesztheti elõ.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék hibája esetén a fogyasztónak minõsülõ Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minõsül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a Fogyasztó felelõs.

9.2.6. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minõsül a termék elõállítója és forgalmazója (Szolgáltató).

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

•         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

•         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

•         a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

9.2.10. Termékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhetõ. [doc|pdf]

Amennyiben a Fogyasztó termékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A termékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 14.1. pontban rögzítetteknek megfelelõen, illetve elérhetõségeken terjesztheti elõ.

Értelemszerûen bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, az Ügyfélszolgálat 14.1 pontban megjelölt címére. A Szolgáltató kizárólag tiszta terméke(ke)t vesz át, a nem tiszta terméke(ke)t visszaküldi az Ügyfélnek.

10. Csere

10.1. A webáruházban vásárolt terméket az Ügyfél jogosult személyesen kicserélni, azonos értékben méretcserét kérni, vagy a termék árát levásárolni (a továbbiakban együttesen: csere) a termék átvételétõl számított 14 (tizennégy) naptári napon belül, a Szolgáltató számlát kiállító üzletében. A csere kizárólag a még nem használt termék esetében lehetséges. A cseréhez szükséges a még nem használt termék és annak minden tartozéka hiánytalanul és sértetlenül, beleértve a tájékoztató füzeteket, a cipõs dobozt és az esetleges más, a csomagolásban található tartozékokat, csomagolást és az eredeti számlát. Ezek hiányában a Szolgáltató nem veszi vissza cserére a terméket. A cipõs doboz a termék elválaszthatatlan része és ebbõl kifolyólag nem használható postai csomagolóanyagként, a cipõs doboz sérülése esetén 3.000 Ft értékcsökkenést számítunk fel.

10.2. Az Ügyfél a cserét a Szolgáltatónak a számlát kiállító üzletében igényelheti:

a) a termék átadásával egyidejûleg személyesen; vagy

b) a termék egyidejû megküldésével postai úton (beleértve a futárszolgálatot is).

10.3. A csere lehetõségére elõírt határidõ megtartottnak tekintendõ, amennyiben a határidõ utolsó napján az Ügyfél a csereigénylõ lapot elektronikusan elküldte vagy a terméket postára adta vagy azt a futárszolgálatnak átadta, vagy a webshopban a cserére vonatkozó rendelését elküldte.

10.4. A csere postai úton történõ igénylése esetén a csereigénylõ lap, továbbá a termék Szolgáltató részére történõ visszaküldésének és a cseretermék Ügyfél részére történõ kiszállításának költségeit az Ügyfél köteles viselni. A cseretermék Ügyfél részére történõ kiszállítását futárszolgálat végzi. A csomagcsere költsége az ország egész területére bruttó 2.500 Ft. A szállítási költség megfizetésének módja: utánvét (készpénz vagy bankkártyás fizetés) vagy online bankkártyás fizetés.

10.5. A csere postai úton történõ igénylése esetén, amennyiben az Ügyfél azonos terméket igényel, de más méretben, az igényelt méretet a csereigénylõ lapon kérjük megjelölni azzal, hogy a méret megjelölése elõtt kérjük ellenõrizni a webáruházban az igényelt méret elérhetõ-e. Amennyiben más terméket igényel, úgy kérjük a csereigénylõ lapon a termék cikkszámát (megtalálható a webáruházban a termék adatlapján) és az igényelt méretet megjelölni. Abban az esetben, amennyiben az igényelt cseretermék vételára magasabb, mint a cserélni igényelt termék vételára, úgy a különbözet megfizetésének módja: (készpénz vagy bankkártyás fizetés).

10.6. Abban a nem várt esetben, amennyiben a cseretermék szállítását a Szolgáltató nem tudja biztosítani (pl. nincs raktáron), az Ügyfelet errõl értesíti. A Szolgáltató értesítése alapján az Ügyfél jogosult más csereterméket választani.

10.7 A csereigénylõ lap itt elérhetõ. [doc|pdf]

11. Termékfoglalás

11.1. Szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére, hogy a webáruházban kiválasztott terméke(ke)t a vásárlás elõtt az üzletben megtekinthesse és/vagy felpróbálhassa.

12. Felelõsség

12.1. A weboldalon található információk jóhiszemûen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

12.2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelõsséget a használat során felmerülõ vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bûncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerzõdésszegésért való felelõsségen túlmenõen.

12.3. Szolgáltató kizár minden felelõsséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelõs saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttmûködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

12.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

12.5. Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetõvé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenõrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

12.6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggõ bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelõsség.

12.7. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemû eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

13. Szerzõi jogok

13.1. A weboldal szerzõi jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzõi jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhetõ szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzõi mûnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

13.2. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató elõzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történõ tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetõvé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

13.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenõen a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplõ bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerû használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

14. Jogérvényesítési lehetõségek

14.1. Panaszügyintézés

14.1.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetõségeken terjesztheti elõ.

14.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzõkönyvet legkésõbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejûleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

14.1.3. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követõen harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

14.1.4. A panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megõrizni.

14.1.5. A Szolgáltató az Ügyfél által elõterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott közvetlen elérhetõségeken fogadja.

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetõségek

14.2.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a) Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhetõ. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

b) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követõen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

c) Békéltetõ testület. A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testületnél.

A Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei:

•         1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

•         Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

•         E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

•         Fax: 06 (1) 488 21 86

•         Telefon: 06 (1) 488 21 31

d) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elõtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

15. Adatvédelmi nyilatkozat

15.1. A Szolgáltatótiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fûzõdõ alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

15.2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.

15.3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, valamint azonosító a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálható. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem a GLS partnerszolgálatója végzi. További információ: https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato
15.4. A weboldal adatkezelõje a Szolgáltató.

15.5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévõ adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a webáruházban elérhetõ szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

15.6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérõ célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszûnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

15.7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül lehetõsége van bírósághoz fordulni.

15.8. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem elõtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

15.9. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttmûködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

15.10. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelõbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelõ fizikai, elektronikus és mûszaki módszerekkel õrzi és biztosítja az online módon gyûjtött információkat.

15.11. Adatkezelők megnevezése:

•         Futárszolgálatok:

      –  GLS Hungary Kft.(címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; telefonszáma: +36 (29) 886 660);

      –  Federal Express Corp Magyarországi Fióktelepe (címe: 2220 Vecsés, Lőrinci ut 59.; telefonszáma: +36 (40) 980 980).

•         Könyvelés, számlázás:

      –  Zöld Pelikán Kft (címe: 1146 Budapest XIV. kerület. Utca: Abonyi utca 15/A Telefon: (1) 422 15 56; (70) 393 01 12)

      –  Dupplak Kft (címe: 3327 Novaj, Bajcsy-Zs. u. 2/a.; e-mail cím: info@symbion.eu; www.symbion.eu)

15.12. A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok futárszolgálat részére történõ továbbításáról az adattovábbítás jogszerûségének ellenõrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának idõpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplõ adatokat 5 (öt) évig õrzi.

15.13. Tárhelyszolgáltató

Név: SiteGround Hosting Ltd.
Székhely: 3rd Floor, 11-12 St. James’s Square, London SW1Y 4LB
Tel: +44 800 8620379
Web: www.siteground.co.uk

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A webáruház php alapokon mûködõ információs rendszer, biztonsági foka megfelelõ, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket:

•         vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,

•         az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése

16.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Frissítve: 2021.08.30

Kategóriák

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.

Részletes leíras